Kullanım Şartları

Web Sitesi Kullanım Şartları

Sürüm 1.0

https://sehrinisa.com/ adresinde bulunan Sehri Nisa web sitesi, Sehri Nisa’ya ait telif hakkı alınmış bir çalışmadır. Sitenin belirli özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak Sitede yayınlanacak olan ek kılavuzlara, şartlara veya kurallara tabi olabilir.

Bu tür tüm ek şartlar, yönergeler ve kurallar bu Şartlara referans olarak dahil edilmiştir.

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşulları açıklamaktadır. SİTEDE GİRİŞ YAPARAK, BU ŞARTLARA UYARSINIZ ve bu Koşullara girmek için yetki ve kapasiteye sahip olduğunuzu beyan edersiniz. SİTEYE ERİŞMEK İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMALISINIZ. BU ŞARTLARIN TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEDE GİRİŞ YAPMAYIN VE / VEYA SİTEYİ KULLANMAYIN.

Bu şartlar, anlaşmazlıkları çözmek için münferit olarak tahkim Bölüm 10.2’nin kullanılmasını gerektirir ve ayrıca bir anlaşmazlık durumunda kullanabileceğiniz çözüm yollarını sınırlar.

Siteye Erişim

Bu Şartlara tabidir. Şirket, yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için Siteye erişmeniz için size devredilemez, münhasır olmayan, geri alınabilir, sınırlı bir lisans verir.

Belirli Kısıtlamalar. Bu Koşullarda size onaylanan haklar, aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) satamaz, kiralayamaz, devredemez, devredemez, dağıtamaz, barındırmayacaksınız veya başka bir şekilde Siteyi ticari olarak kullanmak; (b) Sitenin herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek, türev çalışmalar yapmayacak, sökmeyecek, ters derlemeyecek veya tersine mühendislik yapmayacaksınız; (c) benzer veya rekabetçi bir web sitesi oluşturmak için Siteye erişmeyeceksiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmedikçe, Sitenin hiçbir bölümü, aksi belirtilmedikçe, herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, postalanamaz veya iletilemez, gelecekteki herhangi bir sürüm, güncelleme veya Sitenin işlevselliğine diğer ilaveler bu Koşullara tabi olacaktır. Sitedeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet uyarıları, tüm kopyalarında saklanmalıdır.

Şirket, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Siteyi değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Şirketin, Sitenin veya herhangi bir kısmının herhangi bir değişikliği, kesintisi veya feshi için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulmayacağını onayladınız.

Destek veya Bakım Yok. Şirketin, Site ile bağlantılı olarak size herhangi bir destek sağlama yükümlülüğü olmadığını kabul edersiniz.

Sağlayabileceğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği hariç tutulduğunda, Site ve içeriğindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar dahil tüm fikri mülkiyet haklarının Şirket veya Şirket tedarikçilerine ait olduğunu biliyorsunuz. Bu Koşulların ve Siteye erişimin, Bölüm 2.1’de ifade edilen sınırlı erişim hakları haricinde, size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı için herhangi bir hak, unvan veya menfaat sağlamadığını unutmayın. Şirket ve tedarikçileri, bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları; Diğer Kullanıcılar

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları. Site, üçüncü taraf web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve / veya üçüncü taraflar için reklamlar gösterebilir. Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Taraf Bağlantılarına ve Reklamlarına yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla erişim sağlar ve Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz, onaylamaz, izlemez, onaylamaz, garanti vermez veya beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantılarını ve Reklamlarını riski size ait olmak üzere kullanırsınız ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkat ve takdir yetkisi göstermelisiniz. Üçüncü Taraf Bağlantılarından ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü tarafın gizliliği ve veri toplama uygulamaları dahil olmak üzere ilgili üçüncü tarafın hüküm ve politikaları geçerlidir.

Diğer Kullanıcılar. Her Site kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin herhangi birinden veya tamamından yalnızca kendisi sorumludur. Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. Bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarardan Şirketin sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Sizinle herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, dahil olma yükümlülüğümüz yoktur.

Şirket’i ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, haleflerimizi ve devralanlarımızı bu vesileyle, her bir geçmiş, şimdiki ve gelecekteki anlaşmazlık, iddia, ihtilaf, talep, hak, yükümlülükten feragat eder ve feragat edersiniz. doğrudan veya dolaylı olarak veya aşağıdakilerden doğan veya ortaya çıkan her tür ve nitelikteki sorumluluk, dava ve dava nedeni

Site ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak Kaliforniya medeni kanununun 1542 numaralı bölümünden feragat edersiniz: “Genel bir serbest bırakma, alacaklının bilmediği veya kendi lehine olduğundan şüphelenmediği iddiaları kapsamaz. Serbest bırakma işleminin süresi, eğer kendisi tarafından biliniyorsa, borçlu ile olan anlaşmasını maddi olarak etkilemiş olmalı. “

Google DoubleClick DART Çerez. Google, sitemizdeki üçüncü taraf satıcılardan biridir. Ayrıca, internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak site ziyaretçilerimize reklam sunmak için DART çerezleri olarak bilinen çerezleri kullanır. Ancak, ziyaretçiler aşağıdaki URL’deki Google reklam ve içerik ağı Gizlilik Politikası’nı ziyaret ederek DART tanımlama bilgilerinin kullanımını reddetmeyi seçebilirler – https: / /policies.google.com/technologies/ads

Sorumluluk Reddi Beyanları

Site “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanır ve şirket ve tedarikçilerimiz, tüm garantiler dahil olmak üzere, açık, zımni veya yasal her türlü garantiyi ve koşulu açıkça reddeder veya satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, unvan, sessiz kullanım, doğruluk veya ihlal etmeme koşulları. Biz ve tedarikçilerimiz, sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak kullanılabilir olacağını veya doğru, güvenilir, virüslerden veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz, yasal olacağını garanti etmiyoruz. veya güvenli. Geçerli yasalar siteyle ilgili herhangi bir garanti gerektiriyorsa, bu tür garantilerin tümü ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) gün ile sınırlıdır.

Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermediğinden, yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, şirket veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı herhangi bir kar kaybı, kaybedilen veri, ikame ürünlerin tedarik maliyetlerinden veya dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek niteliğinde , bu şartlardan veya siteyi kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan arızi, özel veya cezai zararlar veya bu tür zararların olasılığı şirkete bildirilmiş olsa bile siteyi kullanamamanız. Siteye erişim ve sitenin kullanımı kendi takdirinize ve riskinize bağlıdır ve cihazınıza veya bilgisayar sisteminize gelebilecek her türlü hasardan veya bunlardan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, burada yer alan aksi yönde herhangi bir şeye bakılmaksızın, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili herhangi bir zarar için size karşı sorumluluğumuz, her zaman maksimum elli ABD doları (bize 50 ABD doları) ile sınırlı olacaktır. ). Birden fazla iddianın varlığı bu sınırı genişletmeyecektir. Tedarikçilerimizin bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul edersiniz.

Bazı yargı bölgeleri, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Süre ve Fesih. Bu Bölüme tabi olarak, bu Koşullar Siteyi kullanırken tam olarak yürürlükte kalacaktır. Sitenin bu Koşulları ihlal eden herhangi bir şekilde kullanılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle Siteyi kullanma haklarınızı herhangi bir zamanda askıya alabilir veya feshedebiliriz. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın feshedilmesi üzerine, Hesabınız ve Siteye erişim ve kullanım hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini gerektirebileceğini anlıyorsunuz. Şirket, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın herhangi bir şekilde sona ermesinden dolayı size karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız feshedildikten sonra bile, bu Koşulların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2 ila 2.5, Bölüm 3 ve Bölüm 4 ila 10.

Telif Hakkı Politikası.

Şirket, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Sitemizin kullanıcılarının da aynısını yapmasını ister. Sitemiz ile bağlantılı olarak, ihlal eden materyallerin kaldırılmasını ve telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını tekrar tekrar ihlal eden çevrimiçi Sitemizin kullanıcılarının feshini sağlayan telif hakkı yasasına saygı gösteren bir politika kabul ettik ve uyguladık. Kullanıcılarımızdan birinin, Sitemizi kullanarak, bir eserdeki telif haklarını hukuka aykırı bir şekilde ihlal ettiğine inanıyorsanız ve hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgiler yazılı bir bildirim şeklinde (buna uygun olarak 17 USC § 512 (c)) belirtilen Telif Hakkı Temsilcimize sağlanmalıdır:

  • fiziksel veya elektronik imzanız;
  • id

    İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eserlerin beyanı;

  • Hizmetlerimizde ihlal ettiğini iddia ettiğiniz ve bizden kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin tanımı;
  • bu tür materyalleri bulmamıza izin verecek yeterli bilgi;
  • adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
  • sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve
  • bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu ve yalan beyanda bulunma cezası altında, ya ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuzu ya da telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuzu belirten bir beyan.

Lütfen, 17 U.S.C. § 512 (f) uyarınca, yazılı bir bildirimde maddi gerçeğin yanlış beyan edilmesi, şikayet eden tarafın, yazılı bildirim ve telif hakkı ihlali iddiasıyla bağlantılı olarak maruz kaldığımız her türlü zarar, maliyet ve avukat ücretlerinden otomatik olarak sorumlu tutulmasına neden olur.

Genel

Bu Koşullar ara sıra revizyona tabidir ve herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, bize verdiğiniz son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve / veya Sitemizdeki değişiklikler. Bize en güncel e-posta adresinizi vermekten sorumlusunuz. Bize sağladığınız son e-posta adresinin geçerli olmaması durumunda, bu tür bir bildirimi içeren e-postayı göndermemiz yine de bildirimde açıklanan değişikliklerin etkin bir şekilde bildirimini oluşturacaktır. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta bildirimi göndermemizi izleyen en erken otuz (30) takvim günü veya Sitemizde değişiklik bildirimini yayınlamamızın ardından otuz (30) takvim günü sonra geçerli olacaktır. Bu değişiklikler, Sitemizin yeni kullanıcıları için hemen geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerin bildiriminin ardından Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve bu değişikliklerin hüküm ve koşullarına bağlı olduğunu kabul ettiğinizi gösterecektir.
Tartışmalı karar. Lütfen bu Tahkim Sözleşmesini dikkatlice okuyun. Şirket ile olan sözleşmenizin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE BİR GRUP DAVASI FERAGATI prosedürlerini içerir.

Tahkim Sözleşmesinin Uygulanabilirliği. Şirket tarafından sağlanan, gayri resmi olarak veya asliye mahkemesinde çözülemeyen, Şartlarla veya herhangi bir ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili tüm iddialar ve anlaşmazlıklar tarafından çözülecektir. bu Tahkim Anlaşmasının şartları uyarınca bireysel bazda bağlayıcı tahkim. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce yapılacaktır. Bu Tahkim Sözleşmesi, siz ve Şirket ve tüm yan kuruluşlar, bağlı şirketler, temsilciler, çalışanlar, menfaatteki öncüller, halefler ve devralanlar ile Şartlar altında sağlanan hizmetlerin veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya yararlanıcıları için geçerlidir. / p>

Bildirim Gereksinimi ve Gayri Resmi İhtilaf Çözümü. Taraflardan biri tahkim talebinde bulunmadan önce, tarafın diğer tarafa iddianın veya anlaşmazlığın yapısını ve temelini açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi göndermesi ve talep edilen yardım. Şirkete bir Duyuru şu adrese gönderilmelidir: turkkuyusu mah. gokceler sok. hayır 77. Bildirim alındıktan sonra, siz ve Şirket iddiayı veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz. Siz ve Şirket iddiayı veya anlaşmazlığı Bildirimin alınmasından sonra otuz (30) gün içinde çözmezseniz, taraflardan biri tahkim yargılamasına başlayabilir. Herhangi bir tarafça yapılan herhangi bir uzlaştırma teklifinin miktarı, hakemin taraflardan birinin hak kazandığı karar miktarını belirleyene kadar hakeme ifşa edilemez.

Tahkim Kuralları. Tahkim, bu bölümde belirtildiği gibi tahkim sunan yerleşik bir alternatif uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı olan American Arbitration Association aracılığıyla başlatılacaktır. AAA tahkim için uygun değilse, taraflar alternatif bir ADR Sağlayıcısı seçmeyi kabul edeceklerdir. ADR Sağlayıcısının kuralları, bu tür kuralların Şartlar ile çeliştiği durumlar haricinde tahkimin tüm yönlerini yönetecektir. Tahkimi yöneten AAA Tüketici Tahkim Kuralları, adr.org adresinde çevrimiçi olarak veya 1-800-778-7879 numaralı telefondan AAA aranarak edinilebilir. Tahkim, tek ve tarafsız bir hakem tarafından yürütülecektir. Aranan hükmün toplam tutarının On Bin ABD Dolarından (10.000,00 ABD Doları) az olduğu herhangi bir iddia veya ihtilaf, yardım isteyen tarafın tercihine bağlı olarak bağlayıcı görünüme dayalı olmayan tahkim yoluyla çözülebilir. Talep edilen toplam ödül tutarının On Bin ABD Doları (10.000,00 ABD Doları) veya daha fazla olduğu iddialar veya anlaşmazlıklar için, duruşma hakkı Tahkim Kuralları tarafından belirlenecektir.

. Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet etmediğiniz sürece ve taraflar aksini kabul etmedikçe, duruşmalar, ikametinizin 100 mil yakınında yapılacaktır. ABD dışında ikamet ediyorsanız, hakem taraflara herhangi bir sözlü duruşmanın tarihi, saati ve yeri hakkında makul bir bildirimde bulunacaktır. Hakem tarafından verilen hükümle ilgili herhangi bir karar, yetkili yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye verilebilir. Hakem, tahkimin başlatılmasından önce Şirketin size sunduğu son uzlaşma teklifinden daha büyük bir tazminat verirse, Şirket size daha büyük olanı veya 2.500.00 $ ödeyecektir. Tarafların her biri, tahkimden kaynaklanan masrafları ve ödemeleri üstlenecek ve ADR Sağlayıcısının ücret ve masraflarından eşit bir pay ödeyecektir.

Görünüşe Dayalı Olmayan Tahkim için Ek Kurallar. Görünüşe dayalı olmayan tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve / veya yalnızca yazılı sunumlara dayalı olarak yürütülecektir; özel tarz, tahkimi başlatan tarafça seçilecektir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tahkim, taraflar veya tanıklar tarafından herhangi bir kişisel görüş içermeyecektir.

Zaman Sınırları. Siz veya Şirket tahkim peşinde koşuyorsanız, tahkim davası, ilgili talep için AAA Kuralları uyarınca belirlenen herhangi bir son tarih içinde ve sınırlama statüsü dahilinde başlatılmalı ve / veya talep edilmelidir.

Hakem Yetkisi. Tahkim başlatılırsa, sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine hakem karar verecek ve anlaşmazlık başka herhangi bir konuyla birleştirilmeyecek veya başka davalarla birleştirilmeyecektir. veya partiler. Hakem, herhangi bir iddianın tamamı veya bir kısmı için karar verme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, parasal tazminata hükmetme ve geçerli yasa, AAA Kuralları ve Şartlar uyarınca bir bireye sunulan parasal olmayan herhangi bir çare veya tazminat verme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, kararın dayandığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan yazılı bir karar ve karar beyanı yayınlayacaktır. Hakem, bir hukuk mahkemesindeki bir yargıcın sahip olabileceği bireysel temelde muafiyet kararı verme yetkisine sahiptir. Hakemin kararı nihaidir ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

Jüri Yargılamasından Feragat. TARAFLAR BURADA MAHKEMEYE GİTMEK VE BİR YARGIÇ YA DA JÜRİ ÖNÜNDE DENEME YAPMAK İÇİN ANAYASAL VE YASAL HAKLARINDAN FERAGAT ETMEKTEDİR, bunun yerine tüm iddiaların ve anlaşmazlıkların bu Tahkim Anlaşması uyarınca tahkim yoluyla çözüldü. Tahkim prosedürleri tipik olarak bir mahkemede geçerli olan kurallardan daha sınırlı, daha verimli ve daha ucuzdur ve bir mahkeme tarafından çok sınırlı incelemeye tabidir. Sizinle Şirket arasında herhangi bir eyalette veya federal mahkemede bir tahkim kararını boşaltma veya uygulama davasıyla ilgili herhangi bir dava çıkması durumunda, SİZ VE ŞİRKET BİR JÜRİ DENEMESİNDEN TÜM HAKLARINDAN FERAGAT ETMEK yerine, anlaşmazlığın çözülmesini seçer. bir yargıç tarafından.

Sınıftan veya Birleştirilmiş Davalardan Feragat. Bu tahkim sözleşmesi kapsamındaki tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, sınıf bazında değil, bireysel olarak ve birden fazla hak talebinde bulunulmalıdır. müşteri veya kullanıcı, başka herhangi bir müşteri veya kullanıcınınkilerle ortaklaşa tahkim veya dava açılamaz veya konsolide edilemez.

Gizlilik. Tahkim yargılamasının tüm yönleri kesinlikle gizli tutulacaktır. Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul eder. Bu paragraf, bir tarafın bu Sözleşmeyi uygulamak, bir tahkim kararını uygulamak veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun çözüm aramak için gerekli herhangi bir bilgiyi mahkemeye sunmasını engellemez.

Bölünebilirlik. Bu Tahkim Sözleşmesinin herhangi bir bölümünün veya bölümlerinin yasalar uyarınca, yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu belirli kısım veya kısımlar hiçbir şekilde yürürlükte olmayacak ve yürürlüğe girecek ve ayrılacak ve Sözleşmenin geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat Hakkı. Bu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen haklar ve sınırlamaların herhangi biri veya tümü, iddianın kendisine karşı ileri sürüldüğü tarafça feragat edilebilir. Bu tür bir feragat, bu Tahkim Sözleşmesinin diğer herhangi bir kısmından feragat etmeyecek veya bunları etkilemeyecektir.

Sözleşmenin Yürürlüğü. Bu Tahkim Sözleşmesi, Şirket ile ilişkinizin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Küçük Talepler Mahkemesi. Yukarıdakilere rağmen siz veya Şirket asliye mahkemesinde bireysel dava açabilirsiniz.

Acil Durum Adil Telafi. Her nasılsa, taraflardan herhangi biri, tahkim bekleyen statükoyu sürdürmek için bir eyalet veya federal mahkemeden önce acil durumda adil telafi isteyebilir

. Geçici tedbir talebi, bu Tahkim Anlaşması kapsamındaki diğer haklardan veya yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez.

Tahkime Tabi Olmayan İddialar. Yukarıdakilere bakılmaksızın, iftira iddiaları, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanım Yasası’nın ihlali ve diğer tarafın patentinin, telif hakkının, ticari markasının veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması bu Tahkim Sözleşmesine tabi olmayacaktır.

Yukarıdaki Tahkim Sözleşmesinin tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği her durumda, taraflar bu tür amaçlar için Hollanda Eyaleti, Kaliforniya’da bulunan mahkemelerin kişisel yargı yetkisine tabi olmayı kabul eder.

Site, ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat düzenlemelerine tabi olabilir. Şirketten alınan herhangi bir ABD teknik verisini veya bu tür verileri kullanan herhangi bir ürünü, Amerika Birleşik Devletleri ihracat yasalarını veya düzenlemelerini ihlal ederek doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul edersiniz.

Şirket, Bölüm 10.8’deki adreste yer almaktadır. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, şikayetlerinizi Kaliforniya Tüketici İşleri Bakanlığı Tüketici Ürünleri Bölümü Şikayet Yardım Birimine 400 R Street, Sacramento, CA 95814 numaralı telefondan yazılı olarak veya (800) numaralı telefondan arayarak bildirebilirsiniz. ) 952-5210.

Elektronik İletişim. Siz ve Şirket arasındaki iletişim, ister Siteyi kullanıyor olun, ister bize e-posta gönderiyor olun, ya da Şirketin Sitede bildirim yayınlasa da sizinle e-posta yoluyla iletişim kursa da, elektronik araçlar kullanır. Sözleşmeye dayalı amaçlar doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul edersiniz; ve (b) Şirketin size sağladığı tüm hüküm ve koşulların, sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı bir kopya halinde olması durumunda karşılayacağı herhangi bir yasal yükümlülüğü elektronik olarak karşıladığını kabul edin.

Tüm Şartlar. Bu Şartlar, Sitenin kullanımıyla ilgili olarak sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yasal veya sözleşmeyle ilgili hiçbir etkisi yoktur. “Dahil” kelimesi, “sınırlama olmaksızın dahil” anlamına gelir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların diğer hükümleri ihlal edilmeyecek ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş sayılacaktır. Şirket ile ilişkiniz bağımsız bir yükleniciye ilişkindir ve taraflardan hiçbiri diğerinin temsilcisi veya ortağı değildir. Bu Koşullar ve buradaki haklarınız ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmadan tarafınızca devredilemez, taşeronlaştırılamaz, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıdakileri ihlal eden herhangi bir atama, alt sözleşme, yetki verme veya devir girişimi geçersiz olacaktır ve geçersiz. Şirket bu Koşulları serbestçe devredebilir. Bu Şartlarda belirtilen şartlar ve koşullar, devralanlar üzerinde bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz. Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı / Ticari Marka Bilgileri. Telif Hakkı ©. Her hakkı saklıdır. Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim mülkiyetimiz veya diğer üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Bu Markaları önceden yazılı iznimiz olmadan veya Markalara sahip olabilecek üçüncü şahısların izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.

İletişim Bilgileri

Adres: turkkuyusu mah. gokceler sok. hayır 77

E-posta: [email protected]